7 kluczowych kompetencji niezbędnych w XXI wieku

7 kluczowych kompetencji

Jakie umiejętności niezbędne są współczesnemu człowiekowi? Dr Tony Wagner z Harwardu odpowiedział na to pytanie i wskazał 7 najważniejszych.

W stosunku do ostatnich stuleci, nasz świat diametralnie przyspieszył. Pokoleniom coraz trudniej uczyć się od siebie nawzajem, a postęp technologiczny i rewolucja cyfrowa zmieniają światową gospodarką z dnia na dzień. To już nie przemysł zaczyna świadczyć o jej sile, ale wiedza. Wiele zawodów przestaje tracić na znaczeniu, a w miejsce ich pojawiają się nowe. Dzisiejsze systemy edukacji nie doganiają tych zmian. Pojawienie się Internetu zmieniło zasadniczo podejście do wiedzy i motywację do jej zdobywania, a obecne szkoły ciągle uczą przedmiotów nie przystających do rzeczywistości nie kształcąc kompetencji potrzebnych w dzisiejszym świecie.

Dr Tony Wagner, naukowiec z Harvard University wskazał listę najbardziej niezbędnych dla człowieka XXI wieku umiejętności, które powinny być rozwijane u uczniów.

Należą do nich:

Rozwiązywanie problemów i krytyczne myślenie

Presja konkurencji oraz zmieniające się warunki na rynku powodują duża liczbę problemów do rozwiązania. Ogromna ilość rozwijających się dziedzin uniemożliwia wszechstronność i nieomylność managerów wyższego szczebla. Dlatego potrzebują oni pracowników zaradnych, którzy potrafią samodzielnie zanalizować problem, zasygnalizować go i poszukać rozwiązań.

Współpraca w grupach i przywództwo poprzez wywierania wpływu

Globalizacja i możliwości techniczne umożliwiają współcześnie pracę w dużych zespołach rozrzuconych na całym świecie. Dlatego też umiejętność pracy w wielokulturowej grupie, oraz przywództwo polegające na wywieraniu wpływu staje się kluczową umiejętnością niezbędną do pracy. Negocjowanie, komunikowanie i współpraca stanowią podstawę współdziałania, podobnie jak ustalanie celów i delegowanie zadań.

Umiejętność adaptacji do nowych warunków

Tradycyjna edukacja polegała na nauczaniu wykonywania tych samych procesów przez całe życia. Skupiała się na przyzwyczajaniu, wyrabianiu nawyku i udoskonalaniu tej samej wykonywanej ciągle czynności. Obecnie trzeba przede wszystkim umieć się uczyć, a także oduczać tego co się nauczyło, uczyć na nowo, i być ciągle elastycznym oraz chętnym do nabycia nowej wiedzy.

Inicjatywa i przedsiębiorczość

Dzisiejsza sytuacja na rynku pracy sprawia, iż potrzebni są pracownicy stale poszukujący nowych możliwości, pomysłów i strategii w celu poprawy i doskonalenia. Z tego powodu kluczową umiejętnością staje się zaangażowanie i celowe działanie, zdolność do podejmowania ryzyka i wyznaczanie ambitnych celów.

Skuteczna komunikacja

W zderzeniu z wielością różnorodnych zadań i brakiem czasu, efektywna komunikacja wymaga umiejętności werbalnych, pisemnych i prezentacyjnych. Polega na zrozumiałym przekazaniu własnych myśli, wniosków i punktów widzenia oraz przekonującym argumentowaniu. Do tego niezbędne są umiejętności koncentracji i skupienia uwagi, a także zwięzłego i jasnego sposobu wypowiedzi.

Ocena i analiza informacji

W czasach, kiedy przytłacza nas nadmiar informacji, a umyślne działania dezinformacyjne stały się polityczną i gospodarczą strategią, umiejętność odróżnienia źródeł wiarygodnych od fałszywych, oraz nadawania hierarchii szybko dezaktualizującym się faktom, staje się jedną z kluczowych kompetencji.

Ciekawość świata i wyobraźnia

Ciekawość jest motorem postępu. To ona powoduje, że dokonują się wynalazki, innowacje i nowe rozwiązania ułatwiające nasze życie. Wyobraźnia wspomaga kreatywne myślenie, które powoduje zmianę w podejściu do rzeczywistości i wprowadzania jej planów w czyn.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry