Inteligencja emocjonalna – dlaczego jest ważna

Inteligencja emocjonalna – dlaczego jest ważna

Będąc osobą, która wyróżnia się inteligencją emocjonalną, łatwiej odnajdujesz się zarówno w zawodowych, jak i towarzyskich sytuacjach. Poznaj główne obszary EQ, jak określa się inteligencję emocjonalną, i zrozum, dlaczego jest ona tak istotna.

Inteligencja emocjonalna a inteligencja racjonalna

Gdy myśli się o umiejętnościach klasyfikowanych jako intelektualne czy abstrakcyjne, najczęściej chodzi o inteligencję racjonalną – tę, którą mierzy się wskaźnikiem IQ (ilorazem inteligencji). Wiesz jednak, że na świat patrzymy nie tylko analitycznie, ale również, a może przede wszystkim emocjonalnie.

Właśnie dlatego badacze zaczęli rozważać, na ile różnimy się pod względem umiejętności rozpoznawania, wyczuwania emocji – zarówno własnych, jak i innych osób. I tak zaczęto analizować inteligencję emocjonalną (EQ), nad którą można pracować i którą warto rozwijać. Dlaczego? Sprawdź, jakie znaczenie mają kompetencje wymieniane w trzech grupach:

  • psychologiczne,
  • społeczne,
  • prakseologiczne.

Kompetencje psychologiczne

Miarą kompetencji świadczących o wysokiej inteligencji emocjonalnej jest stopień samoświadomości, samooceny i samokontroli. Przyznasz, że to bardzo ważne umiejętności. Przede wszystkim warto rozpoznawać i rozumieć, jakie emocje kierują naszym działaniem. Równie istotna jest samoocena, która pozwala realnie patrzeć na swoje zalety i wady, możliwości i ograniczenia.

Świadome spojrzenie w głąb własnych emocji pozwala na optymalne reagowanie we wszystkich sytuacjach, na przykład stresujących czy wymagających wyrażenia własnego zdania. Kompetencje nazywane psychologicznymi możesz uznać za swoistą podstawę, bez której ciężko o pełny rozwój osobisty. Dlatego pracuj nad samooceną, analizuj swoje emocje i staraj się mieć nad nimi zdrową kontrolę.

Kompetencje społeczne

Jako człowiek naturalnie jesteś istotą społeczną. Badacze inteligencji emocjonalnej wśród kompetencji społecznych wymieniają zdolności empatii, współpracy, asertywności, przywództwa i perswazji.

Czy te umiejętności są ważne w Twoim życiu prywatnym lub zawodowym? Oczywiście, że tak. Dla własnego komfortu psychicznego warto umieć powiedzieć „nie”, ale dobrze jest też pielęgnować w sobie wrażliwość na ludzkie problemy. Sukces w krótkiej i długiej perspektywie zależy też od kompetencji przywódczych czy związanych ze współpracą oraz perswadowaniem swoich racji.

Trenując stosunek do najbliższego otoczenia, szybko zauważasz różnicę. Osoby obdarzone inteligencją emocjonalną znacznie lepiej odnajdują się wśród ludzi.

Kompetencje prakseologiczne

Dostrzegasz znaczenie emocji w stosunku do własnej osoby i innych, ale zastanów się także, jak sobie z tym radzisz w kontekście obowiązków zawodowych.

Umiejętności prakseologiczne są związane z adaptacją, sumiennością i motywacją.

Motywacja ma bezpośredni wpływ na efektywność, z kolei dzięki zdolnościom adaptacyjnym minimalizujesz stres i szybciej odnajdujesz w nowym środowisku.

Będąc osobą sumienną, możesz liczyć na dobrą reputację jako pracownik, przedsiębiorca czy też partner, członek rodziny, przyjaciel. Czerpiesz satysfakcję z tego, czego się podejmujesz.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry