Umiejętności miękkie – co to jest i dlaczego od tego zależy Twój sukces zawodowy

Umiejętności miękkie – sukces zawodowy

Umiejętności pełnią kluczową rolę w rozwoju kariery zawodowej. Dzieli się je na kompetencje miękkie i twarde. Jeśli zastanawiasz się, czym są i czym charakteryzują się umiejętności miękkie, przeczytaj ten artykuł. Przekonaj się, że warto rozwijać się w tym obszarze.

Co to są miękkie kompetencje

Kompetencje miękkie (ang. soft skills) to termin używany mniej więcej od połowy XX wieku w odniesieniu do umiejętności, które są:

 • uniwersalne, a więc w dużym stopniu niezależne od wykonywanego zawodu czy zajmowanego stanowiska,
 • osobiste,
 • subiektywne w ocenie, bardzo często niemierzalne lub umowne,
 • interpersonalne – związane bardziej z relacjami międzyludzkimi niż konkretnym zajęciem.

Szukasz przykładów, które pozwolą szybko rozróżnić kompetencje miękkie od twarde? Oto podpowiedź. Kompetencjami twardymi nazwiemy chociażby obsługę specjalistycznej maszyny, pisanie tekstów na zlecenie, tłumaczenia z języków obcych czy znajomość oprogramowania komputerowego.

Tymczasem kompetencje miękkie obejmują osobiste umiejętności, które wykraczają poza karierę zawodową. Poniżej znajdziesz listę najważniejszych soft skills, które warto w sobie doskonalić.

Najważniejsze kompetencje miękkie

 • Kreatywność – bogata wyobraźnia i umiejętność przedstawiania swoich pomysłów.
 • Logiczne, analityczne myślenie.
 • Zdolność do motywowania – siebie oraz innych osób.
 • Praca zespołowa.
 • Autoprezentacja.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Perswazja – umiejętność wpływania na innych i przekonywania do swoich racji.
 • Asertywność.
 • Ambicja i chęć nieustannego rozwoju osobistego.
 • Bezproblemowa adaptacja w nowych środowiskach.
 • Rozwiązywanie sporów i łagodzenie konfliktów.
 • Terminowość w realizacji projektów.
 • Innowacyjne podejście do wykonywanych obowiązków.
 • Kultura osobista w formalnych i nieformalnych sytuacjach.

Znaczenie kompetencji miękkich w karierze zawodowej

Jeśli dążysz do doskonałości, rozwijaj w sobie wszystkie wskazane wyżej umiejętności miękkie. To żmudny, długotrwały proces, który zajmuje całe lata. Nikt z nas nie jest idealnym człowiekiem ani perfekcyjnym pracownikiem. Zawsze są obszary, w których da się wskazać pewne deficyty i aspekty do poprawy.

Pamiętaj, że posiadanie wielu kompetencji miękkich daje Ci przewagę nad innymi kandydatami na dane stanowisko czy bezpośrednią konkurencją w biznesie. Dlaczego? Ponieważ wiele osób skupia się na kompetencjach twardych, zapominając, jak wiele zależy od budowania relacji interpersonalnych.

Przykładowo: możesz mieć dyplom najlepszej uczelni na świecie czy certyfikat ukończenia dziesiątek kursu. Ale co z tego, skoro nie dysponujesz umiejętnościami komunikacyjnymi, które pozwalają przedstawić się przed gronem współpracowników czy klientów i przekonać do określonego działania?

Czasami w biznesie decydują pojedyncze sytuacje, zachowania czy okoliczności. Nie należy zaniedbywać zawodowych umiejętności, ale zwróć uwagę, że sukces odnosi się właśnie poprzez umiejętne wykorzystanie kompetencji osobistych i międzyludzkich. Tych, które trudniej zdefiniować czy ująć w sztywne ramy.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry