5 umiejętności miękkich, najbardziej cenionych przez rekruterów

rekruter

Zapewne pragniesz mieć dobrą pracę. Zastanawiasz się  jakie jeszcze umiejętności i wiedza mogły by wpłynąć aby osiągnąć upragniony cel. Otóż nie tylko studia i znajomość języków zachęcą rekruterów do wybrania właśnie Ciebie. W dzisiejszych czasach coraz większą wagę zaczynają odgrywać tzw. umiejętności miękkie.

Jak dzielimy kompetencje?

Umiejętności niezbędne nam w pracy możemy podzielić na tzw kompetencje twarde i miękkie. Do twardych należą bardzo konkretne umiejętności niezbędne na danym stanowisku pracy, a więc: wiedza  zdobyta na studiach, znajomość języków obcych, prawo jazdy, czy certyfikaty uzyskane na kursach.

Natomiast umiejętności miękkie związane są z  cechami rzutującymi na nasz styl pracy, jak np. dobra komunikacja, zarządzanie czasem, asertywność. Są one wypadkową naszych cech charakteru takich jak: dynamizm, kreatywność czy samodzielność i kompetencji nabytych w różnych sytuacjach: w grupie,czy rodzinie, jak np.: umiejętność rozwiązywania problemów, pracy zespołowej albo zdolności adaptacyjnych.

Kompetencje miękkie są niemierzalne i trudniej je wyćwiczyć, a często to właśnie one decydują o sukcesie zawodowym.

Z przygotowanego przez serwis LinkedIn raportu wynika, że aż 92% rekruterów uważa już  kompetencje miękkie jako równie ważne lub istotniejsze od umiejętności twardych.

Jakie kompetencje miękkie są obecnie najbardziej cenione przez rekruterów?

Gotowość do rozwoju I zdolności adaptacyjne

W dzisiejszych czasach musimy bezustannie liczyć się z koniecznością zmian. Zmieniają się technologie, oprogramowanie, produkty. Ponadto zmienia się też i rynek, a przedsiębiorcy w dobie ogromnej konkurencji muszą stale za nim nadążać.

Dlatego też będą Cie cenić gdy jesteś chętny do nauki i łatwo odnajdujesz się w rotującym środowisku.

Dobra organizacja czasu

Zmęczony, nieefektywny pracownik nienadążający z wykonywaniem zadań, zabierający pracę do domu nie jest atrakcyjny dla pracodawcy.

Będziesz ceniony bardziej, jeśli potrafisz dobrze organizować pracę swoją i innych, nie tracisz czasu na rzeczy niepotrzebne, przewidujesz problemy, potrafisz nadać właściwą hierarchię zadaniom oraz delegujesz obowiązki.

Istotne jest też, abyś umiał korzystać z narzędzi ułatwiających właściwą organizację.

Komunikacja

Jasne wyrażanie myśli, jednoznaczność przekazu, prawidłowe formułowanie poleceń, a także umiejętność słuchania innych i zapamiętywania, to istotne elementy dobrej komunikacji.

Niezbędna do niej jest również empatia, samokontrola oraz świadomość własnych i cudzych emocji.

Do istotnych środków komunikowania należą także: sprawne prezentowanie swoich pomysłów, umiejętność poprawnego i zrozumiałego pisania oraz właściwe odczytywanie innych ludzi, a nawet poczucie humoru i dystans do siebie.

Umiejętność dobrej komunikacji z innymi jest niezwykle ceniona przez rekruterów i szybko zostanie u Ciebie zauważona już na rozmowie kwalifikacyjnej.

Twórcze rozwiązywanie problemów

Właściwa reakcja pracownika na nagle pojawiający się problem nie raz zapobiegła katastrofie, dlatego też obecni pracodawcy poszukują ludzi, którzy potrafią podejść w kreatywny sposób do trudności i nie wahają się użyć nowych rozwiązań w sytuacjach kryzysowych. Istotne jest, abyś nie rozkładał rąk przy pojawiających się problemach i twórczo wykorzystywał swoją wiedzę, aby je rozwiązać.

Otwartość i umiejętność pracy w grupie

Dzisiejsza globalizacja spowodowała, iż współpracować ze sobą muszą ludzie z różnych kręgów kulturowych. Pogodzenie wszystkich poglądów i charakterów staje się niemałym wyzwaniem. Jeśli więc potrafisz mu sprostać i stosując właściwe techniki negocjacji, motywacji i komunikacji wypracować właściwą współpracę, jesteś cennym nabytkiem dla przyszłej firmy

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry