Podejmowanie decyzji, czy łatwo Ci to przychodzi?

podejmowanie decyzji

Fakt, że często nie lubisz podejmować decyzji, wynika z kosztów związanych z dokonywaniem wyboru; ponieważ, aby coś wybrać, musisz jednocześnie z czegoś zrezygnować. Zastanów się, czy łatwo przychodzi Ci wybranie jednego właściwego rozwiązania. Jeśli nie, dowiedz się, co trzeba zrobić, żeby podjąć dobrą decyzję?

Dlaczego niektórzy wydają się zawsze wiedzieć o co im chodzi, podczas gdy inni nigdy nie są niczego pewni? Wiadomo jest, że osoby pewne siebie łatwiej i szybciej dokonują wyborów. Naukowcy odkryli, że dokładność i stałość ludzkich decyzji zależy  od natężenia komunikacyjnego dwóch rejonów, kory przedczołowej oraz kory ciemieniowej.

Jak przygotować się do podjęcia właściwej decyzji?

Pierwszą zasadą właściwego procesu decyzyjnego jest umiejętne rozróżnienie hierarchii spraw w Twoim życiu. Pamiętaj, że 80 proc. podejmowanych przez Ciebie decyzji nie jest na tyle znaczących, aby opłacało się angażować w nie dużo czasu. Aby je podjąć, wystarczy kierować się intuicją i doświadczeniem.

Jednak owo pozostałe 20 proc. to decyzje strategiczne, które mają duży wpływ na Twoje życie i to do ich podjęcia należy w dużym stopniu się przygotować. Przed podjęciem decyzji pomyśl, jak bardzo istotne dla Ciebie mogą być jej skutki i na ich podstawie określ strategię.

Gromadź wiedzę

Oczywistym jest, że podejmowanie decyzji , wymaga dokładnych informacji. Przed dokonaniem wyboru dobrze jest więc skorzystać z dostępnej wiedzy, aby poznać problem głęboko i uniknąć powtórzenia pewnych błędów z przeszłości.

Poproś o pomoc

Niektóre decyzje możesz podejmować samodzielnie, ale czasem warto zaangażować więcej osób Ci życzliwych, rodzinę albo przyjaciół.

Przede wszystkim mogą wnieść odpowiednią wiedzę, a także pozwolą Ci spojrzeć na problem z różnych stron i w różnych aspektach. Angażując bliskich w proces decyzyjny, zmniejszysz ryzyko popełnienia błędu.

Określ sytuację

Aby podjąć słuszną decyzję przede wszystkim musisz określić problem. Jego poprawne rozpoznanie wpłynie na sposób radzenia sobie z nim. Nie da się podjąć właściwej decyzji bez zdefiniowania sytuacji,

Pomyśl do czego dążysz?

Jaki jest cel Twoich działań? – oto zasadnicze pytanie jakie musisz postawić sobie w kolejnym etapie przed podjęciem decyzji. Dobrze jest ten ostateczny, cel podzielić na cele mniejsze i prostsze do osiągnięcia. Tak określisz obszar swoich działań To pozwoli Ci nie robić wszystkiego na raz, obroni przed wewnętrznym chaosem myśli. Aby podjąć skuteczne działania, musisz przede wszystkim wiedzieć, czego chcesz.

Zdiagnozuj problem

Aby nie popaść w błędne koło musisz odnaleźć powody dotychczasowych niepowodzeń i stwierdzić w jaki sposób możesz im teraz zapobiec. Być może w przeszłości zrobiłeś błędy w ocenie sytuacji albo zlekceważyłeś zagrożenia. Pomyśl co w tym momencie jest dla Ciebie najbardziej istotne i jaka jest hierarchia przyszłych Twoich działań.

Poszukuj różnych sposobów rozwiązania problemu

Podejmowanie decyzji w trudnych i niepewnych warunkach, jest dużo trudniejsze, niż gdy towarzyszy nam poczucie bezpieczeństwa. Uzyskamy je, jeśli znajdziemy kilka rozwiązań wyjścia z sytuacji. Pomóc Ci może w tym burza mózgów. Wypisz, więc wszystkie pomysły na rozwiązania problemu.

Podejmij ostateczną decyzję o wyborze

Zrób ostateczny bilans strat i zysków. Pomyśl o kosztach tych materialnych, jak i psychicznych. Jeżeli potrzebujesz wsparcia , zastanów się, na kogo możesz liczyć i wybieraj. Pamiętaj, że brak decyzji jest również decyzją i to na ogół najgorszą z możliwych!

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry